<$BlogRSDUrl$> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9609170\x26blogName\x3dHALCALI+day+by+day\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://halcali.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://halcali.blogspot.com/\x26vt\x3d3111461664222580602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday, December 23, 2004

Translations (1) おつかれSUMMER (A Tiring Summer)

I've just finished the kanji to romanji transcription so I thought that I may as well post this first. I'm working on the English now, so chin up and best foot forward.

OTSUKARE SUMMER

Otsukare summer awai yumemishi otome ha hitoshirezu, crying
In the end of summer, hi ni yaketa sono suhada ha koyoi cool down


Hikaru hikaru manatsu no tayou sun sun to furisosogu shigaisen
UV care nado okamai nashinashi yattekimashita mashiro na beach

Totsuzen shikai ni uruwashi no kimi gyakusan body ni chisana speed
Suteki na speech ikinari na reach watashi ha koi ni ochimashita peace
Itsu no ma ni yara watashi ha nemunemu anata no tonari de nagareru Eminem
Sakki katta bakkari shake ha sukkari milk no you ni sara sara de
Watashi no kami mo mochiron sarasara de anata no yubi ga karanjyau yumimite
Hatto shite gutto kite anata ni patto no mune odour

Otsukare summer awai yumemishi otome ha hitoshirezu, crying
In the end of summer, hi ni yaketa sono suhada ha koyoi cool down
Ki no muku mama yokaze ni fukareta tazumu tasogare night
Otagari summer otoko to onna chara da kara say good-bye


Saa mo owari ne (bye bye) shirodoki kana? (maybe?)
Kokoro to karada (uh!) ima ha agenainainainainai (yeah!)

Moteru otoko da to wakacchiru kedo kuttaku no nai sono kaou ha mukatsuku
Kimi dake da yo sono nareta serifu de just meet hora watashi ni kuchi zuke
Yukikau boin ni shisen ga kugitsuke sore nara kokozo to watashi no kuchiguse

Kamattte kamatte watashi ni kamatte kamatte kamatte watashi ni kamatte
Kamattte kamatte watashi ni kamatte kamatte kamatte watashi dake

Otsukare summer awai yumemishi otome ha hitoshirezu, crying
In the end of summer, hi ni yaketa sono suhada ha koyoi cool down
Ki no muku mama yokaze ni fukareta tazumu tasogare night
Otagari summer wakatterun dakedo chotto matte majide tsurai na


Tropical! Yoru no beach! Sumetai sunahama watashi ha peach!
Shikkari tsunaida futari no te to te ga shittori asebami check this out!
Aitsu no iki zukai ga kikoeru watshi no shinzou ga furueru
Nani kore? Are yabai kamo? Are yada! Chito hayai kamo?
Maji ni naru! Yatara sweet! Zetai zetsumei tasukete please!
Futari igai hitokage mo nai! Konariya kakugo su shika nai?
Aitsu no hitomi ha kemono mitai! Watashi ha karui onna janai!
Shikkari tsunaida te to te wo hodoite hitokoto sa-yo-o-na-ra!

Otsukare summer awai yumemishi otome ha hitoshirezu, crying
In the end of summer, hi ni yaketa sono suhada ha koyoi cool down
Ki no muku mama yokaze ni fukareta tazumu tasogare night
Otagari summer otoko to onna chara da kara say good-bye

Modote kotanaitte kizu tsuchanai
Doutte kotanaitte naite nanka nai (uh!)
Douttte kotanaitte anna otoko
Douttte kotanaitte daijyoV

Douttte kotanaitte naite nanka nai (uh!)
Douttte kotanaitte anna otoko
Douyu koto maitta aitsu ga suki na no

1 Comments:

Blogger Your Face said...

You are an unrivaled god among adolescent-chu hip-hop translating moguls. Think about the word "mogul."

"Hey, look up there!"

12:52 AM

 

Post a Comment

<< Home